Usnesení PS č. 1132

k Návrhům zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2012 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením zdravotně pojistných plánů, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2012 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 625/ (3. května 2012)

Související sněmovní tisky

625 Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2012
ISP (příhlásit)