Sněmovní tisk 562
Sml. mezi ČR a Moldavskou rep. o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 12. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 562/0 dne 29. 12. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 1. 2012 (usnesení č. 210). Určil zpravodaje: Ing. David Vodrážka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 2. 2012 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1000).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 562/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 5. 2012 na 38. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1122).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 28. 12. 2011 jako senátní tisk 257/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Zdeněk Schwarz) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 2. 2012 a přijal usnesení č. 178, které bylo rozdáno jako tisk 257/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 7. 2. 2012 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 257/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 3. 2012 na 19. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 549).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 11. 5. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 10. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 45 pod číslem 85/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Moldavsko, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)