Organizační výbor
Usnesení č. 210 (12. ledna 2012)

Související sněmovní tisky

541 Novela z. o rozpočtovém určení daní

543 Novela z. o odpovědnosti za škodu způs.při výkonu veřej.moci

551 Novela z. o ozbrojených silách České republiky

555 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

558 Novela z. o účetnictví

559 Rozh.vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2012

560 Vládní návrh zákona o zásluhách Václava Havla

561 Sml.mezi ČR a Rak.rep.o změnách průběhu spol.státních hranic

562 Sml. mezi ČR a Moldavskou rep. o sociálním zabezpečení

563 Novela z. o zajištění bezpečnosti a ochr. zdraví při práci

564 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

565 Prot. mezi ČR a vl. Uzbecké rep. o zamezení dvojího zdanění

566 Sml.mezi ČR a vl.Ruské fed. o spolupr.v boji proti trest.č.

567 Sml.mezi ČR a Ruskou federací o sociálním zabezpečení
ISP (příhlásit)