Sněmovní tisk 534
Prot. mezi ČR a Chorvat. rep. o zamezení dvoj. zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 11. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 534/0 dne 15. 11. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 892).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 534/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 25. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 534/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2012 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1073).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 11. 2011 jako senátní tisk 229/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 11. 2011 a přijal usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako tisk 229/2.
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 12. 2011 a přijal usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako tisk 229/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2012 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 501).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 3. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 10. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 44 pod číslem 82/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, ChorvatskoISP (příhlásit)