Organizační výbor
Usnesení č. 197 (24. listopadu 2011)

Související sněmovní tisky

513 Výroční zprávy a závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2010

519 N. ústav. zákona o referendu o vyrovnání s církvemi

520 N. ústavního zákona o celostátním referendu

521 Novela z. - občanský zákoník

531 Novela z. o dluhopisech

533 Zpr.o činnosti kontrol. Grantové agentury ČR r. 2010 - 11

534 Prot. mezi ČR a Chorvat. rep. o zamezení dvoj. zdanění

535 Novela z. o poštovních službách

536 Novela z. o bankách

537 Novela z. - občanský soudní řád

538 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí

539 Vl.n.z. o ukládání oxidu uhl. do přírodních hornin. struktur
ISP (příhlásit)