Sněmovní tisk 438
Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zpětném přebírání osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 438/0 dne 19. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 1. 9. 2011 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Václav Kubata a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 749).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 438/Z.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 202, usnesení č. 924).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 8. 2011 jako senátní tisk 164/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 9. 2011 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 164/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 10. 2011 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 164/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2011 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 461).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 1. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 7 pod číslem 12/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Kosovo, nelegální migrace, policejní spolupráce, vyhoštěníISP (příhlásit)