Usnesení PS č. 924

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 24. června 2011 v Prištině /sněmovní tisk 438/ - druhé čtení (15. prosince 2011)

Související sněmovní tisky

438 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zpětném přebírání osob
ISP (příhlásit)