Sněmovní tisk 432
Doh. mezi státy EU o ochraně utajovaných informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 7. 2011.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 432/0 dne 8. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 746).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 432/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 78, usnesení č. 882).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 7. 2011 jako senátní tisk 162/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 8. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 162/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 162/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 328).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 13. 2. 2020 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 6 pod číslem 9/2020 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, Evropská unie, ochrana údajů, omezené šíření informací, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)