Sněmovní tisk 360
Přístup ČR k revid. Prot. o Mez.druž.org. pro pohyb. služby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 360/0 dne 20. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Jan Florián a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 6. 2011 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 541).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 360/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 871).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 5. 2011 jako senátní tisk 109/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 6. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Trpák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 8. 2011 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 109/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 9. 2011 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 109/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 361).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 27. 6. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 29 pod číslem 49/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, družice, Mezinárodní telekomunikační unie, přistoupení k dohodě, satelitní přenos, telekomunikaceISP (příhlásit)