Sněmovní tisk 308
Evropská doh. o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 31. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 308/0 dne 12. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 4. 2011 na 16. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 457).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 308/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 576).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 31. 3. 2011 jako senátní tisk 69/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 69/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 69/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 6. 2011 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 220).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 24. 6. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 27. 12. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 53 pod číslem 102/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dohoda ADN, mezinárodní doprava, nebezpečná látka, plavební síť, přeprava nebezpečného nákladu, říční plavba, vnitrozemská vodní dopravaISP (příhlásit)