Usnesení PS č. 576

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000 a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu 2009 /sněmovní tisk 308/ - druhé čtení (17. června 2011)

Související sněmovní tisky

308 Evropská doh. o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí
ISP (příhlásit)