Sněmovní tisk 284
Sml. mezi ČR a vl. Rep. Kazachstán přebírání osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 284/0 dne 18. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 3. 2011 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 4. 2011 na 16. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 455).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 284/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 727).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 3. 2011 jako senátní tisk 55/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 4. 2011 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 55/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2011 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 55/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 6. 2011 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 249).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 10. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 3. 8. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 24 pod číslem 38/2016 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, deportovaná osoba, Kazachstán, nelegální migrace, policejní spolupráce, vstup cizinců, vyhoštěníISP (příhlásit)