Usnesení PS č. 727

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 23. února 2011 v Praze /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení (22. září 2011)

Související sněmovní tisky

284 Sml. mezi ČR a vl. Rep. Kazachstán přebírání osob
ISP (příhlásit)