Sněmovní tisk 233
Novela insolvenčního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 233/0 dne 19. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 268).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 233/2, který byl rozeslán 8. 2. 2011 v 15:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 344).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 2. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 40, dokument 40/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2011 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 3. 2011 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 40/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 3. 2011 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 40/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 3. 2011 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 123).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 3. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 3. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 3. 2011.

Zákon vyhlášen 21. 3. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 27 pod číslem 69/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Řád občanský soudní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, konkurz, solventnost, vyrovnání s věřiteli

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)