Organizační výbor
Usnesení č. 73 (20. ledna 2011)

Související sněmovní tisky

205 Novela z. o rodině

206 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

207 N.z. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv

209 Novela z. o rozpočtovém určení daní

210 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

211 Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě

212 Novela z. - školský zákon

219 Novela z. o o integrov. registru znečišťování živ. prostředí

220 Sml. mezi ČR a Franc. rep. o spolupr. v oblasti ochr. obyv.

221 Návrh změny Úmluvy o odstranění všech forem diskrim. žen

222 Inf. o vojen. cvičeních AČR se zahr. partnery v roce 2011

224 Novela z. o finančním arbitrovi

225 Doh. o partnerství

226 Doh. o založení Mezinárodní protikorupční akademie

227 Doh.mezi ČR a vl. Rep. Srbsko o policejní spolupráci

228 Novela z. o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu zboží

229 Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád)

230 Vl.n.z.o součinnosti pro účely řízení před mezinárod. soudy

231 Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád)

232 Novela z. - energetický zákon

233 Novela insolvenčního zákona

234 Novela z. o České národní bance

235 Prot.k D. o progr. pracovní dovolené mezi ČR vl. N. Zélandu

239 Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2011

240 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu
ISP (příhlásit)