Usnesení PS č. 344

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - třetí čtení (11. února 2011)

Související sněmovní tisky

233 Novela insolvenčního zákona
ISP (příhlásit)