Sněmovní tisk 225
Doh. o partnerství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 225/0 dne 18. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 418).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 225/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 158, usnesení č. 564).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 1. 2011 jako senátní tisk 26/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 1. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie.

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 23. 2. 2011 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 26/2 (doporučuje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 4. 2011 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 26/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2011 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 172).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 24. 6. 2011.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Dohoda z Cotonou, Evropské společenství, hospodářská spolupráce, politická spolupráce, politika spolupráce, země AKPISP (příhlásit)