Sněmovní tisk 221
Návrh změny Úmluvy o odstranění všech forem diskrim. žen

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 221/0 dne 18. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Mgr. Kristýna Kočí a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2011 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 315).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27. 4. 2011 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 442).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 1. 2011 jako senátní tisk 24/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 1. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 2. 2011 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 24/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 4. 2011 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 24/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2011 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 171).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 5. 5. 2011.Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, Česká republika, diskriminace na základě pohlaví, ženská otázkaISP (příhlásit)