Sněmovní tisk 1065
Novela z. o obcích (obecní zřízení)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1065/0 dne 30. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 6. 2013. Vláda zaslala stanovisko 27. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2013 jako tisk 1065/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Referendum, Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, místní volby, obec, všeobecné volební právo, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)