Sněmovní tisk 1065
Novela z. o obcích (obecní zřízení)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Polčák S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1065/0 dne 30. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 6. 2013. Vláda zaslala stanovisko 27. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2013 jako tisk 1065/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.



Hesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Referendum, Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, místní volby, obec, všeobecné volební právo, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)1065/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze1065/0
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů1065/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní1065/0
22/2004novelizujeZákon o místním referendu a o změně některých zákonů1065/0


ISP (příhlásit)