Sněmovní tisk 1065/0
Novela z. o obcích (obecní zřízení)

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t106500.pdf (Dokument PDF, 409 KB)t106500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1065a0.pdf (Dokument PDF, 318 KB)t1065a0.doc

Rozesláno poslancům

30. května 2013 v 14:45
ISP (příhlásit)