Sněmovní tisk 950
Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Bendl, Pavol Lukša, Jiří Papež, Ladislav Skopal, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: Bendl P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 950/0 dne 25. 3. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 3. 2013. Vláda zaslala stanovisko 25. 4. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 4. 2013 jako tisk 950/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Josef Šenfeld a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1688).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 950/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 950/3, který byl rozeslán 18. 6. 2013 v 16:36.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 63, usnesení č. 1734).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 7. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 142, dokument 142/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Marta Bayerová), Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 8. 2013 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 142/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 8. 2013 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 142/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 8. 2013 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 142/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 8. 2013 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 288).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Zákon vyhlášen 10. 9. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 280/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
7291Jiří Papež05301-05295.doc (72 KB) / PDF (119 KB, 7 stran)18. 6. 2013 v 14:49:59


Hesla věcného rejstříku: Lesy, Pozemkový úřad
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, veřejná správa, zemědělská nemovitost, zemědělsky využívaná půda

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)