Organizační výbor
Usnesení č. 371 (25. dubna 2013)

Související sněmovní tisky

948 N.z., kterým se zrušuje zákon o významné tržní síle

950 Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

951 Novela z. o daních z příjmů

957 Novela z. o rodině

961 Novela z. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

980 Vl.n.z. o prekursorech drog

981 Novela z. o návykových látkách

982 Návrh změny rozpočtu SFRB na rok 2013

985 Novela z. o silničním provozu

986 Vl.n.z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

987 Novela z. o soudních poplatcích

988 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

989 Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti

990 Vl.n.z. o převodu vlastnického práva

991 Novela z. o evidenci obyvatel

993 Změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

994 Prot.o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

995 Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

996 Novela z. - trestní zákoník

997 Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2012

998 Novela z. o odpadech

999 Vl.n.z. o Národním parku Šumava

1000 Novela z. o matrikách, jménu a příjmení

1001 Novela z. o pozemních komunikacích

1002 Novela z. - autorský zákon

1003 Vl.n.z. o dani z nabytí nemovitých věcí

1004 Vl.n.z.o změně daň.zák. v souv. s rekodifikací soukrom.práva

1005 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012
ISP (příhlásit)