Sněmovní tisk 871
Doh.zakládající přidružení mezi státy EU a Střední Amerikou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 871/0 dne 7. 12. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 12. 2012 (usnesení č. 329). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1485).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 871/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1675).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 12. 2012 jako senátní tisk 6/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 12. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 2. 2013 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 6/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2013 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 131).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 28. 5. 2013.Deskriptory EUROVOCu: asociační dohoda, Česká republika, Evropská unie, přidružená země, Střední AmerikaISP (příhlásit)