Usnesení PS č. 1675

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé /sněmovní tisk 871/ - druhé čtení (16. května 2013)

Související sněmovní tisky

871 Doh.zakládající přidružení mezi státy EU a Střední Amerikou
ISP (příhlásit)