Sněmovní tisk 547
Novela z. - živnostenský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 547/0 dne 6. 12. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2011 (usnesení č. 205). Určil zpravodaje: Mgr. Aleš Rádl a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 983).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 547/1 (pozměňovací návrhy).
 • L

  Projednávání proběhlo 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 1052).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 547/2, který byl rozeslán 16. 3. 2012 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 106, usnesení č. 1091).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 4. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 330, dokument 330/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Dagmar Zvěřinová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2012 a přijal usnesení č. 252, které bylo rozdáno jako tisk 330/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 4. 2012 a přijal usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako tisk 330/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 580).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 5. 2012.

Zákon vyhlášen 30. 5. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 169/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Zákon živnostenský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: podnikatel, živnost, živnostník, zjednodušení legislativy

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)