Organizační výbor
Usnesení č. 205 (14. prosince 2011)

Související sněmovní tisky

527 Novela z. o obcích

542 Sml. mezi ČR a vl. Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění

545 Doh. mezi ČR a vl. Rep. Uzbekistán o leteckých službách

547 Novela z. - živnostenský zákon

548 Vl.n.ústav.z. o změnách státních hranic s Rakouskou rep.

550 Inf.o voj.cvič.AČR se zahr.partnery v roce 2012

552 3.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2011

554 Sml.mezi ČR a Estonskou rep.o ochraně utaj. informací
ISP (příhlásit)