Usnesení PS č. 983

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), a další související zákony /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení (1. února 2012)

Související sněmovní tisky

547 Novela z. - živnostenský zákon
ISP (příhlásit)