Sněmovní tisk 540-E
Směrnice Rady o společném systému daně z fin. transakcí

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Návrh směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES /kód dokumentu 14942/11, KOM(2011) 594 v konečném znění/

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 14942/11, PreLex: KOM(2011) 594 v konečném znění


Předkladatel: ministr financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 24. 11. 2011 jako tisk 540-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi.
    Sněmovna dokument vzala na vědomí (usnesení č. 867).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Energetika
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: evropská daňová spolupráce, finanční transakce, jednotný trh, veřejné financeISP (příhlásit)