Sněmovní tisk 540-E/0
Směrnice Rady o společném systému daně z fin. transakcí
    ISP (příhlásit)