Dokument EU 14942/11

Návrh SMĚRNICE RADY o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES
/kód dokumentu 14942/11, KOM(2011) 594 v konečném znění, 2011/0261 (CNS)/

Dokument projednáván Poslaneckou sněmovnou jako součást sněmovního tisku 540-E.Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, daň, daňová soustava, finanční instituce, finanční pomoc, finanční transakce, financování rozpočtu Společenství, harmonizace daní, hospodářská recese, jednotný trh, osvobození od daní, protikrizový plán, rozpočet, stabilizace hospodářstvíISP (příhlásit)