Sněmovní tisk 969
Novela z. o nadacích a nadačních fondech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 969/0 dne 20. 11. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1498).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 969/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 969/2, který byl rozeslán 5. 2. 2010 v 10:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 129, usnesení č. 1622).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 3. 2010.
  Zákon Senátem schválen 22. 4. 2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 21. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 158/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Organizace neziskové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: dobročinná organizace, nadace, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)