Usnesení PS č. 1622

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 969/ - třetí čtení (12. března 2010)

Související sněmovní tisky

969 Novela z. o nadacích a nadačních fondech
ISP (příhlásit)