Usnesení PS č. 1498

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 969/ - prvé čtení (2. prosince 2009)

Související sněmovní tisky

969 Novela z. o nadacích a nadačních fondech
ISP (příhlásit)