Sněmovní tisk 901
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 8. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 901/0 dne 28. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 9. 9. 2009. Určil zpravodaje: Mgr. Vladimír Dlouhý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí (rozhodnutí č. 56)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1355).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 100, usnesení č. 1355).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 9. 2009.
  Zákon Senátem schválen 8. 10. 2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 10. 2009.
  Prezident zákon nepodepsal a 27. 10. 2009 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 901/1.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 901/2.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 32, usnesení č. 1493).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2009.

Zákon vyhlášen 11. 12. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 139 pod číslem 436/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, právo na spravedlnost, správní řízení, vliv na životní prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)