Usnesení PS č. 1355

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 901/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (9. září 2009)

Související sněmovní tisky

901 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí
ISP (příhlásit)