Sněmovní tisk 868
Doh. mezi ČR a Uruguayskou rep. o podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 6. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 868/0 dne 16. 6. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 6. 2009 (usnesení č. 405). Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1426).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 9. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 868/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 868/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 1. 2010 na 67. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 142, usnesení č. 1534).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 8. 6. 2009 jako senátní tisk 105/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 2009 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 105/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 9. 2009 a přijal usnesení č. 205, které bylo rozdáno jako tisk 105/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 314).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 2. 2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 3. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 11 pod číslem 17/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, podpora investic, UruguayISP (příhlásit)