Usnesení PS č. 1426

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 15. května 2009 v Praze /sněmovní tisk 868/ - prvé čtení (1. října 2009)

Související sněmovní tisky

868 Doh. mezi ČR a Uruguayskou rep. o podpoře a ochraně investic
ISP (příhlásit)