Sněmovní tisk 79
Sml. mezi ČR a OSN o zapůjčení vězeňského personálu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 79/0 dne 6. 11. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 11. 2006 (usnesení č. 35). Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 12. 2006 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 133).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 79/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 3. 2007 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 88, usnesení č. 250).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 13. 4. 2006 jako senátní tisk 337/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 4. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 5. 2006 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 337/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 5. 2006 a přijal usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako tisk 337/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 10. 2006 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 523).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 3. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 8. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 38 pod číslem 69/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Jugoslávie, Mezinárodní trestní tribunál, nápravně výchovné zařízení, OSN, soudní spolupráce EU v trestních věcech, vězeňský personálISP (příhlásit)