Usnesení PS č. 133

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006 /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení (1. prosince 2006)

Související sněmovní tisky

79 Sml. mezi ČR a OSN o zapůjčení vězeňského personálu
ISP (příhlásit)