Sněmovní tisk 78
Sml. mezi ČR a orgánem výk. moci Gruzie o zamez.dvoj.zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 78/0 dne 9. 11. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Soušek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 11. 2006 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 125).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 78/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 24. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 78/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 93, usnesení č. 200).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 31. 10. 2006 jako senátní tisk 393/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 12. 2006 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 393/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 12. 2006 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 393/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 75).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 6. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 40/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, GruzieISP (příhlásit)