Sněmovní tisk 78/0
Sml. mezi ČR a orgánem výk. moci Gruzie o zamez.dvoj.zdanění
ISP (příhlásit)