Sněmovní tisk 568
Úmluva o Europolu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 8. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 568/0 dne 26. 8. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 9. 2008 na 38. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 880).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro bezpečnost projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 568/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 10. 2008 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 61, usnesení č. 912).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 8. 2008 jako senátní tisk 306/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 8. 10. 2008 a přijal usnesení č. 335, které bylo rozdáno jako tisk 306/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 10. 2008 a přijal usnesení č. 178, které bylo rozdáno jako tisk 306/1.
 • S

  Návrh zařazen na 17. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 30. 10. 2008 odročil (usnesení č. 499).
  Návrh projednán dne 26. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 125).
  Návrh projednán dne 26. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 126).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 10. 11. 2008.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Europol, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)