Usnesení PS č. 912

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, a souvisejících smluvních dokumentů /sněmovní tisk 568/ - druhé čtení (24. října 2008)

Související sněmovní tisky

568 Úmluva o Europolu
ISP (příhlásit)