Sněmovní tisk 18
Novela z. o registračních pokladnách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: Říman Martin a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 18/0 dne 17. 8. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 8. 2006. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2006 jako tisk 18/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2006 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2006 na 6. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 11, usnesení č. 39).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 10. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 389, dokument 389/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 391, které bylo rozdáno jako tisk 389/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 11. 2006 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 546).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 11. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 11. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 11. 2006.

Zákon vyhlášen 16. 11. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 162 pod číslem 494/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pokladny registrační

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: maloobchodní prodej, příjem – platba, účetnictví

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
215/2005novelizujeZákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)18/0


ISP (příhlásit)