Sněmovní tisk 183
Novela z. o finanční kontrole

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Ježek, Jaroslav Fiala, Daniel Reisiegel, Jindřich Valouch, Jan Látka, Jan Bürgermeister, Miloš Patera, Pavel Svoboda, Václav Šlajs) předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2007.
Zástupce navrhovatele: Ježek Libor a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 183/0 dne 10. 4. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 4. 2007. Vláda zaslala stanovisko 4. 5. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 5. 2007 jako tisk 183/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2007 (usnesení č. 119). Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 6. 2007 na 15. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 5. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 332).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 9. 2007 na 21. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 9. 2007.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2007 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 43, usnesení č. 402).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 116, dokument 116/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ludmila Müllerová), Výbor pro záležitosti Evropské unie.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 10. 2007 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 116/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 10. 2007 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 116/2 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 31. 10. 2007 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 116/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2007 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 216).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 11. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 11. 2007.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 298/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Finance, Kontrola, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: audit, finanční kontrola, finanční pomoc, účetnictví veřejných institucí, veřejné finance

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)