Usnesení PS č. 402

k návrhu poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - třetí čtení (26. září 2007)

Související sněmovní tisky

183 Novela z. o finanční kontrole
ISP (příhlásit)