Sněmovní tisk 101
Novela zákona o státní památkové péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 16. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: Pavel Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 101/0 dne 24. 11. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 11. 2006. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 2006 jako tisk 101/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 5. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 71, dokument 71/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Jaromír Jermář).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 71/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 126).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2007.

Zákon vyhlášen 2. 7. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 158/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní, Politika sociální, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kulturní dědictví, místní orgány státní správy, památka, stavební památky, stavební povolení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)