Sněmovní tisk 467
Novela z. o krajích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Ústeckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 1. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Šulc Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 467/0 dne 3. 10. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 10. 2003. Vláda zaslala stanovisko 31. 10. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 2003 jako tisk 467/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 312, dokument 312/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Josef Kalbáč).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 312/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 396).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 28. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 216/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Prapory, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC), Znaky

Deskriptory EUROVOCu: region, regionální orgány státní správy, vlajka

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)467/3
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)467/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze467/3


ISP (příhlásit)