Usnesení PS č. 788

k návrhu zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 467/ - prvé čtení (2. prosince 2003)
ISP (příhlásit)